Byggesøknad har aldri vært enklere

eByggesøk er godkjent for:

check_circle_outline

Distribusjon av nabovarsel

check_circle_outline

Rammesøknad

check_circle_outline

Tiltak uten ansvarsrett

check_circle_outline

Endringssøknad

check_circle_outline

Igangsettingstillatelse

check_circle_outline

Ettrinnssøknad

check_circle_outline

Midlertidig brukstillatelse

check_circle_outline

Ferdigattest

check_circle_outline

Gjennomføringsplan

check_circle_outline

Ansvarsrett

check_circle_outline

Kontroll- og samsvarserklæring

check_circle_outline

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke


Fellestjenester BYGG

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Dermed blir det enklere for søkeren å levere komplette byggesøknader. Fellestjenester BYGG er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet.

Les mer på dibk.no/fellestjenesterbygg

Fellestjenester BYGG bruker Altinn som teknisk plattform og KS FIKS Meldingsformidler til innsending av søknader og videre dialog med søkeren.

Les mer om FIKS på ks.no

Våre kunder